XS2Friends Uslovi i pravila poslovanja

Datum revizije: 20. jul 2016.

 

Definicije

 

XS2Friends je zadužen za obezbeđenje XS2Friends Servisa.

‘Bluetiq,  “mi”  i “naše” odnosi se na Bluetiq i/ili njene zaposlene, filijale ili matične kompanije.

“Korisnik”, “vi” i “vaše” se odnosi na korisnika XS2Friends.

“Servis(i)” se odnosi na  XS2Friends web sajt i sve njegove funkcionalnosti.

“Uslovi” se odnose na Uslove i pravila poslovanja navedenim u daljem tekstu.

“Sadržaj” uključuje ali nije ograničen na tekst, linkove, slike, fotografije i snimke.

 

Pravni sporazum

 

Pre korišćenja Servisa, molimo vas da pažljivo pročitate ove uslove i pravila poslovanja. Ovi Uslovi predstavljaju pravni sporazum (“Sporazum”) između vas i nas. Kako biste koristili Servis i aplikacije sa njim u vezi, morate se složiti sa dole izloženim uslovima. Putem registracije i/ili koristeći Servis, vi se eksplicitno slažete sa uslovima ovog Sporazuma, uključujući i sve njegove amandmane, ovde priložene.

 

Uslovi ovog Sporazuma su izloženi u daljem tekstu, i uključuje našu Izjavu o privatnosti, koju ste u obavezi da pročitate. Ovaj Sporazum je podložan promeni od strane Bluetiq po sopstvenoj odluci, u bilo kom momentu, postavljanjem uslova amandmana na XS2Friends web sajt Servisa. Svaka dalja upotreba Servisa, nakon takvog amandmana, smatraće se vašim pristankom na date promene.

 

Molimo vas da pažljivo birate informacije koje postavljate na ili kroz Servis i koje pružate drugim korisnicima. Vaš XS2Friends profil ne sme da sadrži ni jedan oblik zabranjenog sadržaja, koji je u daljem tekstu naznačen Kodeksom ponašanja. Uprkos ovoj zabrani, informacije, materijali, proizvodi ili usluge koje drugi korisnici objavljuju mogu, u potpunosti ili delimično, biti neautorizovani, nedopustivi ili na drugi način prekršiti ove uslove, i mi ne snosimo nikakvu odgovornost za ovakav materijal. Ukoliko primetite bilo kakvu zloupotrebu Servisa od strane neke osobe, molimo vas da nas o ovoj zloupotrebi obavestite putem aplikacije ili slanjem e-maila na info.rs@xs2friends.com

 

U skladu sa vašom saglasnosti sa ovim Sporazumom, mi vam ovim putem omogućavamo ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo pravo na korišćenje Servisa na mobilnom uređaju, koji je u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom, i da koristite Servis isključivo za vašu ličnu upotrebu. Nemate pravo na iznajmljivanje, davanje u podzakup, pozajmljivanje, prodaju, redistribuciju ili licenciranje Servisa.  Nemate pravo kopiranja (osim ukoliko nije posebno naznačeno), dekompilacije, povratnog inženjeringa, razlaganja, pokušaja upotrebe koda, modifikacije, ili kreiranja izvedenica Servisa, bilo kakvih dodavanja novih verzija ili njihovih delova (osim ukoliko je, i samo u stepenu u kom je, neka restrikcija zabranjena važećim zakonom). Bilo kakav pokušaj navedenog, smatra se povredom prava Bluetiq i licezenata. Ukoliko prekršite ovu restrikciju možete biti predmet krivičnog gonjenja i odštete.


 1. Opis XS2Friends.

 

XS2Friends je web sajt koji nudi način da kontaktirate sa drugim ljudima deleći vaše lične profile, koji uključuju (ali nisu ograničeni na) vaše ime i broj mobilnog telefona, kako bi drugi korisnici mogli da sačuvaju vaše ime i broj mobilnog telefona, kao i druge informacije sa vašeg profila na svojim mobilnim telefonima i kontaktiraju vas. Servis je dostupan putem internet pretraživača poput Internet Explorer, Edge, Safari, itd. Mi nismo odgovorni za vaše neposedovanje kompatibilne verzije internet pretraživača. Kako biste mogli da koristite Servis, potrebno je da oformite nalog na XS2Friends Servisu. Korisnik koji ne poseduje nalog, kao i onaj koji ga poseduje, označeni su zajedničkim imenom “Korisnik”. Ukoliko se registrujete na XS2Friends, XS2Friends vam nudi mogućnost da stupite u kontakt sa drugim korisnicima XS2Friends, čuvanjem njihovog broja mobilnog telefona na vašem mobilnom telefonu.

 

 1. Uzrasna granica.

 

Aplikacija nije namenjena osobama ispod 18 godina. Ukoliko imate manje od 18 godina nije vam dozvoljena upotreba Servisa i nećete biti u mogućnosti da pristupite opcijama koje vam omogućavaju da šaljete informacije nama ili komunicirate i delite informacije sa drugim korisnicima. Upotrebom Servisa, vi tvrdite i garantujete da imate minimum 18 godina. Takođe, tvrdite i garantujete da nikada niste bili osuđeni za neko krivično delo i da niste registrovani seksualni prestupnik u bilo kojoj državnoj instituciji. Vaš profil može biti obrisan, i vaš nalog okončan, bez prethodnog upozorenja, ukoliko verujemo da ste prekršili neku od ovih garancija i tvrdnji.

MI NE SPROVODIMO PROVERE BIOGRAFIJE, NITI NA DRUGI NAČIN PROVERAVAMO KORISNIKE ILI KORISNIČKE PROFILE NA BILO KOJI NAČIN.

 

 1. Kodeks ponašanja.

 

Koristeći XS2Friends, saglasni ste sa sledećim Kodeksom ponašanja:

 

3.1. Sve informacije koje dobijete putem Servisa čuvaćete kao privatne i poverljive i nećete prosleđivati takve informacije nikom bez prethodne dozvole osobe koja vam ih je pružila.

 

3.2 Nije dozvoljeno objavljivati ili na drugi način distribuirati poruke, slike ili snimke ili koristiti Servis ili bilo koju informaciju koja vam je dostavljena putem Servisa na način koji krši, plagira ili narušava prava nekog trećeg lica, uključujući, ali ne ograničavajući se na, zakon o autorskim pravima ili brendovima, pravo privatnosti ili druga lična ili vlasnička prava, uključujući i pravo intelektualne svojine; ili biti deo prevare ili na drugi način nepropisno se ophoditi ili kršiti bilo koji zakon. 

 

3.3. Nije dozvoljeno koristiti Servis ili bilo koje informacije koje su vam pružene putem Servisa, kako biste uznemiravali ili vređali, uključujući i, ali se ne ograničavajući na, postavljanje prepiski, slika, video ili audio materijala koji sadrže pogrdne, uvredljive izjave ili klevete; rasistički, pornografski, sramotni ili uvredljivi jezik ili slike.  

 

3.4. Nije dozvoljeno javno iznositi informacije koje predstavljaju ili stvaraju lični ili bezbednosni rizik za neku osobu.

 

3.5. Nije dozvoljeno postavljati sadržaj koji sadrži ili promoviše ilegalan ili neautorizovani primerak autorskog rada druge osobe.

 

3.6. Nije dozvoljeno postavljati sadržaj koji promoviše vršenja krivičnih dela ili inicira ili daje instrukcije o ilegalnim aktivnostima. 

 

3.7 Nije dozvoljeno prosleđivati “lančana pisma” putem Servisa; ne smete koristiti Servis  ili informacije koje ste putem Servisa dobili, kako bi promovisali ili na drugi način objavljivali materijal kojim se sakupljaju prilozi, reklamiranje ili sakupljanje dobara ili usluga; nije dozvoljeno koristiti Servis ili informacije koje ste putem Servisa dobili kako bi distribuirali ili “uploadovali” bilo kakve viruse, trojance ili radili bilo šta što može predstavljati štetu za Servis, Bluetiq sisteme ili sisteme drugih korisnika na bilo koji način. 

 

3.8 Nije dozvoljeno lažno prestavljanje ili prikazivanje vaše veze sa bilo kojim fizičkim ili pravnim licem; ne smete falsifikovati ili na drugi način pokušati prikrivanje ili lažno prestavljanje porekla bilo kog sadržaja koji ste vi pružili.

 

3.9. XS2Friends se mora koristiti u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

 

3.10 Nije dozvoljeno umnožavanje ideja, karakteristika, funkcija ili grafikona Servisa ili lansiranje automatizovanih programa ili skripti, uključujući i, ali ne ograničavajući se na, botove, viruse, crve, web pauke ili crawlere ili slične programe koji mogu da naruše funkcionisanje Servisa.

 

3.11 Nije dozvoljeno slanje spam ili netraženih poruka u skladu sa važećim zakonom, slanje materijala koji sadrži viruse, crve, trojance ili druge štetne kodove, fajlove, skripte ili programe koji na drugi način nisu u saglasnosti sa intergritetom Servisa.

 

 1. Informacije koje prosleđujete.

 

4.1 Saglasni ste da ćete, u slučaju kontaktiranja od strane Bluetiq, obezbediti važeće, kompletne i tačne informacije o sebi.

 

4.2 Održavaćete i ažurirati korisničke podatke kako bi bili važeči, kompletni i tačni. Sve informacije koje nam, na zahtev, prosledite pri prvoj upotrebi XS2Friends na vašem internet pretraživaču i svi ažurirani podaci nazivaju se “registracioni podaci korisnika”.

 

4.3 Dodeljujete nam sva prava, naziv i interesovanja u vašim registracionim podacima korisnika i dajete nam neopozivu, besplatnu, neekskluzivnu, prenosivu, trajnu dozvolu, da širom sveta možemo koristiti, pregledati, umnožavati, prilagođavati, modifikovati, prikazivati, objavljivati, promovisati i distribuirati ove registracione podatke.

 

4.4 Ovim potvrđujete i saglasni ste da ste lično odgovorni za sav sadržaj koji postavljate putem Servisa. Dakle, vi predstavljate i garantujete da (1) ste jedini i ekskluzivni vlasnik sadržaja koji postavljate na Servis ili da (2) imate sva prava, dozvole i saglasnosti koje su potrebne kako biste postavljali sadržaj na Servis  i da vaše postavljanje, podnošenje, objavljivanje ili prenos ovakvog sadržaja neće narušiti ili prekršiti autorska parva, brendove, patente ili druga prava na intelekrualnu svojinu ili prava, privatnost ili publicitet treće strane ili kršiti važeći zakon ili propis.

 

 1. Registracioni podaci korisnika.

 

Prilikom registracije, uključujući i vaše unošenje registracionih podataka, kreiraćete nalog tako što ćete popiniti vaše ime, godine, pol, regiju stanovanja, status u vezi, “tražim” status, interesovanja i broj (mobilnog) telefona. Vaš nalog je privatan i ne bi trebalo da ga koristi niko drugi. Vi ste potpuno odgovorni za čuvanje poverljivosti vašeg naloga. Smatraćete se potpuno odgovornim za svu upotrebu vašeg naloga i/ili korisničko ime, bez obzira da li je odobreno sa vaše strane ili ne. Saglasni ste da nas momentalno obavestite o svakoj neautorizovanoj upotrebi ili upotrebi vašeg naloga, korisničkog imena ili bilo koje druge povrede bezbednosti koja vam je poznata. Saglasni ste da vaš nalog ne sme biti prenešen ili prodat drugom licu.

 

 1. Pristup vašem nalogu.

 

Kako bismo garantovali da možemo da obezbedimo date usluge, odgovorimo na zahteve klijenata, i radimo u skladu sa zakonom, vi nam ovim putem dajete saglasnost da pristupimo vašem nalogu i snimimo pojedinačne situacije kako bismo istražili žalbe i druge optužbe ili tvrdnje o mogućoj zloupotrebi. Bez gorepomenutih ograničenja, zadržavamo i prava da pristupimo, čitamo, sačuvamo  ili  otkrijemo informacije ukoliko smatramo neophodnim kako bi (i) zadovoljili odgovarajući zakon, propis, sudski postupak ili vladin zahtev, (ii) primenimo ove uslove, uključujući istragu o potencijalnim pomenutim prestupima, (iii) otkrijemo, sprečimo ili se na drugi način posvetimo prevari, bezbednosnim ili tehničkim problemima, (iv) odgovorimo na korisničke zahteve, ili (v) čuvamo prava, vlasništvo ili bezbednost XS2Friends, njegove korisnike i javnost.

 

 1. Odbacivanje ili uklanjanje sadržaja.

 

Zadržavamo pravo, ali nismo u obavezi da, nadziremo sve reklame, javne postove i poruke kako bi se postarali da su u saglasnosti sa ovim uslovima, naročito sa Kodeksom ponašanja. Zadržavamo pravo da, u potpunoj diskreciji, odbijemo, ne objavimo, obrišemo, prebacimo ili izmenimo bilo koji post, poruku ili materijal, uključujući bez ograničenja korisničke profile, naloge, javne postove ili poruke, kojima je cilj da prekrše gore izloženi Kodeks ponašanja ili su na drugi način neprihvatljivi, ili nisu u skladu sa ovim uslovima. Smatraćete se lično odgovornim za materijal na profilima i ostali materijal koji ste prosledili i/ili prikazali u vezi sa Servisom ili drugim korisnicima. Garantujete da postavljeni materijal ne narušava prava trećih lica i da nam ovim garantujete besplatnu, neekskluzivnu, prenosivu, neograničenu dozvolu za korišćenje, reprodukovanje ili prosleđivanje materijala širom sveta, postavljenog i/ili prosleđenog od strane vas, a po nahođenju  Bluetiq. 

 

 1. Suspendovanje i ukidanje pristupa Servisu.

 

Mi možemo, po ličnom nahođenju, suspendovati ili ukinuti vaše pravo na komplentan ili deo Servisa u bilo kom momentu, bez prethodnog obaveštenja ili razloga, uključujući i kršenje ovih uslova. Bez gorenavedenih ograničenja, prevare, uvredljivog ponašanja ili neke druge ilegalne aktivnosti koje narušavaju korišćenje Servisa od strane drugih može biti osnova za susupendovanje ili ukidanje vašeg pistupa kompletnom ili delu Servisa.

 

 1. Ukidanje naloga.

 

9.1. Kada ukinete svoj nalog na XS2Friends Servisu, ili ukoliko suspendujemo ili ukinemo vaš nalog u skladu sa Odeljkom 8, vaša prijava će prestati.

 

9.2 U slučaju kada je vaš nalog ukinut ili suspendovana, vaš profil (uključujući vaše ime, godine, pol, regiju stanovanja, status u vezi, “tražim” status, interesovanja ili broj (mobilnog) telefona) će ostati vidljivi drugima i dostupni za preuzimanje. Ukoliko prestanete da koristite Directory, vaš profil (uključujući vaše ime, godine, pol, regiju stanovanja, status u vezi, “tražim” status, interesovanja ili broj (mobilnog) telefona) će, takođe, ostati vidljivi drugima i dostupni za preuzimanje. Samo u slučaju da uklonite vaš nalog, vaš profil neće biti vidljiv drugima niti dostupan za preuzimanje. Za više informacija o ovoj temi, molimo vas pogledajte Izjavu o privatnosti.

 

 1. Notifikacije.

 

Možemo vam slati push notifikacije na mobilni telefon. Nakon 24h od slanja notifikacije spatraćete se obaveštenim.

 

 1. Izjava o privatnosti.

 

Naša Izjava o privatnosti, obzirom da je podložna povremenoj promeni, je dostupna na našem web sajtu i aplikaciji, i uključena je u ove uslove po ovoj referenci. Možemo izmeniti Izjavu o privatnosti povremeno shodno gorenavedenom Preambuli.

 

 1. Eksterni linkovi.

 

Servis može da sadrži linkove ka internet sajtovima i reklame (“eksterne linkove”). Ovim potvrđujete da ni na koji način nismo odgovorni za, i nemamo nikakvu odgovornost kao rezultat,  dostupnosti eksternih linkova ili njihovog sadržaja.


 1. Naknada.

 

Slažete se da ćete nadoknaditi, braniti i osloboditi odgovornosti Bluetiq i njene holding kompanije, članove, ogranke, pridružene kompanije, provajdere, podugovarače, agente, predstavnike, davaoce licenci, menadžere, referente, direktore, suvlasnike i zaposlene u vezi sa bilo kojom tvrdnjom, tužbom, delom, zahtevom ili drugim postupkom usmerenim od strane trećeg lica, a koje je proisteklo, kao rezultat ili u vezi sa vašom (i) upotrebom Servisa, (ii) prekršajem XS2Friends Izjave o privatnosti ili ovog Sporazuma ili (iii) prekršaja bilo kog zakona, propisa ili prava trećeg lica. Moraćete snositi sve troškove ili odštete uključujući, ali se ne ograničavajući na, redovne pravne honorare i druge troškove usmerene ka Bluetiq, u vezi sa ili koji proisiču iz ovakvih tvrdnji, tužbi, dela ili zahteva ili drugih postupaka. Ukoliko ste u sporu sa drugim korisnikom, saglasniste da nećete teretiti Bluetiq, njene ogranke, matičnu kompaniju, referente, direktore, zaposlene, dobavljače, konsultante i agente svih tvrdnji, dugovanja, nanete štete i troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne honorare) koji proisteknu iz ili u vezi sa ovim sporom.

 

 1. ODRICANJE ODGOVORNOSTI.

OVIM IZRIČITO IZJAVLJUJETE DA STE SVESNI I SAGLASNI DA UPOTREBU IMENIKA I SERVISA VRŠITE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST I DA JE CELOKUPAN RIZIK U VEZI SA KVALITETOM, PERFORMANSAMA, TAČNOSTI I ZALAGANJEM VAŠ. MAKSIMALAN VREMENSKI PERIOD KOJI JE ZAKONOM DOZVOLJEN, OVAJ IMENIK I USLUGE (“SERVIS”) SU NA RASPOLAGANJU “KAO TAKVI” I “TOLIKO DOSTUPNI”, SA SVIM SVOJIM MANAMA I BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE. Bluetiq SE OVIM PUTEM ODRIČE ODGOVORNOSTI OD GARANCIJA I USLOVA U VEZI SAD IMENIKOM I SERVISOM, BILO IZRIČITE, PODRAZUMEVANE ILI ZAKONSKE, UKLJUČUJUĆI I, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA, SUGERISANE GARANCIJE I/ILI USLOVE POSLOVANJA, ZADOVOLJENJA KVALITETA, PODOBNOSTI ZA DATU SVRHU, TAČNOSTI, MIRNOG UŽIVANJA, I NEKRŠENJA PRAVA TREĆEG LICA. Bluetiq NE GARANTUJE NESMETANO UŽIVANJE IMENIKA I SERVISA, DA ĆE FUNKCIJE KOJE SU SADRŽANE U, ILI USLUGE IZVRŠENE ILI OBEZBEĐENE OD, IMENIKA ILI SERVISA ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA, DA ĆE UPOTREBA IMENIKA ILI SERVISA BITI NESMETANA ILI BEZ GREŠAKA, ILI DA ĆE NEDOSTACI IMENIKA ILI SERVISA BITI ISPRAVLJENI. NI JEDNA USMENA ILI PISMENA INFORMACIJA ILI SAVET UPUĆENI OD STRANE Bluetiq ILI ZVANIČNIH PREDSTAVNIKA NEĆE PREDSTAVLJATI GARANCIJU. NEKE INSTANCE NE DOZVOLJAVAJU OSLOBAĐANJE NAVEDENIH ODGOVORNOSTI I OGRANIČENJA PO USTAVU POTROŠAČA, U KOM SLUČAJU SE OSLOBAĐANJE ODGOVORNOSTI I OGRANIČENJA NE MORAJU ODNOSITI NA VAS.

 

NE SNOSIMO ODGOVORNOST ZA RASPOLOŽIVOST (ILI NEMANJE ISTOG), PRAVOVREMENOST (ILI NEDOSTATAK ISTOG), UKIDANJE, POGREŠNU DOSTAVU, ILI NEMOGUĆNOST ČUVANJA KOMUNIKACIJE KORISNIKA ILI LIČNIH PODEŠAVANJA. NAROČITO, ALI NEOGRNIČAVAJUĆI SE NA, MOŽEMO OBRISATI KORISNIČKI NALOG ILI INFORMACIJE IZ NJEGA UKOLIKO JE NALOG NEAKTIVAN VIŠE OD 2 GODINE I KORISNIK NALOGA NIJE REGISTROVAN. SMATRAĆETE SE SAMOSTALNO ODGOVORNIM ZA BILO KAKVU ŠTETU NANETU VAŠEM SISTEMU (MOBILNOG TELEFONA) ILI GUBITAK PODATAKA KAO REZULTAT UPOTREBE OVAKVIH MATERIJALA I/ILI PODATAKA.

 

OVIM POTVRĐUJETE DA SHVATATE I SAGLASNI STE DA SA OSOBOM SA KOJOM RAZMENITE PODATKE ILI KOJU UPOZNATE, ČINITE TO NA SOPSTVENI RIZIK I DA MI NI NA KOJI NAČIN NE GARNTUJEMO DA OSOBE KOJE KORISTE SERVIS SU ONE ZA KOJE SE IZDAJU. MI NE SPROVODIMO PROVERU BIOGRAFIJE NITI NA DRUGI NAČIN PROVERAVAMO KORISNIKE ILI KORISNIČKE PROFILE. NISMO ODGOVORNI ZA TAČNOST ILI POUZDANOST IZJAVA DATIH OD STRANE KORISNIKA. SHVATATE DA POSTOJE RIZICI BEZBEDNOSTI, PRIVATNOSTI ILI POVERLJIVOSTI, KOJI PRATE WIRELESS KOMUNIKACIJU I TEHNOLOGIJU I DA MI NE DAJEMO NIKAKVO UVERENJE ILI GARANCIJU U VEZI SA OVIM RIZICIMA.

 

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI.

NIŠTA U OVOM SPORAZUMU NITI U XS2Friends IZJAVI O PRIVATNOSTI NAS NEĆE ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI NAŠU ODGOVORNOST U SLUČAJU SMRTI ILI POVREDE NASTALE KAO REZULTAT NAŠEG ZANEMARIVANJA, NITI I JEDNE DRUGE ODGOVORNOSTI KOJA SE NE MOŽE ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI ZAKONOM. 

NIŠTA U OVOM SPORAZUMU, UKLJUČUJUĆI I ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GORENAVEDENI ČLAN 14, ILI U XS2Friends IZJAVI O PRIVATNOSTI NEĆE UTICATI NA VAŠA USTAVNA PRAVA KAO POTROŠAČA.

DO KRAJNJIH GRANICA DOZVOLJENIH ZAKONOM, Bluetiq (UKLJUČUJUĆI NJEGOVE REFERENTE, ZAPOSLENE I AGENTE) IZRIČITO ISKLJUČUJE USLOVE, PREDSTAVNIKE, GARACIJE ILI DRUGA PRAVILA, KOJA MOGU BITI OPISANA U STATUTU, OPŠTEM ZAKONU ILI ZAKONU KAPITALA; I DO KRAJNJIH GRANICA DOZVOLJENIH ZAKONOM, NI U JEDNOM SLUČAJU Bluetiq NEĆE BITI ODGOVORAN ZA LIČNE POVREDE, ILI NEZGODE, POSEBNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE U GUBITKU PROFITA, GUBITAK PODATAKA, OMETANJA U POSLOVANJU ILI DRUGE KOMERCIJALNE ŠTETE ILI GUBITKE, KOJE PROISTIČU ILI SU U VEZI SA VAŠOM UPOTREBOM ILI NEMOGUĆNOŠĆU DA KORISTITE APLIKACIJU ILI SERVIS, BEZ OBZIRA NA NAČIN UZROKOVANJA, BEZ OBZIRA NA TEORIJU ODGOVORNOSTI (UGOVOR, DELIKT ILI DRUGO) ČAK I U SLUČAJU DA JE Bluetiq SAVETOVAN DA POSTOJI MOGUĆNOST OVAKVE ŠTETE. NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU OSLOBAĐANJE ODGOVORNOSTI OD LIČNE POVREDE ILI IZNENADNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, U KOM SLUČAJU SE OVO NE ODNOSI NA VAS.

Bez ograničavanja gorenavedenog, nećemo biti odgovorni za posrednu štetu proisteklu iz ili u vezi sa (i) upotrebom Servisa ili nemogućnošću upotrebe Servisa, (ii) troškovima dobijanja zamenskih dobara i/ili usluga usled transakcija sprovedenih putem Servisa, (iii) gubitka, neautorizovanog pristupa ili modifikacije vaših prenešenih podataka, (iv) izjava od strane trećeg lica ili ponašanja trećeg lica putem Servisa, (v) fizičkih oštećenja, telesnih povreda ili emotivnog stresa proisteklog iz ili u vezi sa upotrebom Servisa, uključujući i štetu proisteklu iz vaše komunikacije ili interakcije sa drugim korisnicima Servisa ili osobe koje preko Servisa upoznate, ili (vi) bilo kog drugog problema vezanog za Servis.

U BILO KOJIM OKOLNOSTIMA GDE SE Bluetiq (UKLJUČUJUĆI REFERENTE, ZAPOSLENE I AGENTE) SMATRA ODGOVORNIM PREMA VAMA, OVA ODGOVORNOST JE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE VI PLATILI ZA UPOTREBU SERVISA, ILI UKOLIKO NISTE PLATILI Bluetiq ZA UPOTREBU USLUGA, IZNOS OD  €25.00 ILI NJEGOVA PROTIVVREDNOST.

 

 1. Zadržavanje prava.

 

Saglasni ste da je Imenik vaš, a ne prodat. Da mi posedujemo sva prava, titule i interest, uključujući i sva prava intelektualne svojine, u i sa Imenikom, njegov sadržaj, i Servis. Vaše pravo da koristite Imenik i Servis je ograničeno na vašu ličnu upotrebu, i nemate prava na komercijalnu upotrebu Servisa bez prethodnog pismenog pristanka.

 

 1. Važeći zakon.

 

Saglasni ste da bilo kakav spor, neslaganje ili tvrdnja, koji proističu iz ili u vezi sa, ovim Sporazumom ili XS2Firends Izjavom o privatnosti ili vašom upotrebom Servisa, će se tumačiti u skladu sa Holandskim/Nemačkim zakonom, bez obzira na ili primenu njegove odredbe u sukobu zakona, i da će svaki spor koji proistekne iz ili u vezi sa ovim Sporazumom, Servisom ili XS2Friends Izjavom o privatnosti biti u isključivoj nadležnosti Holandskog/Nemačkog suda .


 1. Pouka o pravnom leku

 

Saglasni ste da bilo kakvo kršenje ovog Sporazuma može prouzrokovati Bluetiq nepopravljivu štetu, i, stoga, se slažete da će Bluetiq imati pravo na vanredno olakšanje na sudu, uključujući, ali se ne ograničavajući na, privremenu zabranu pristupa, preliminarnu sudsku zabranu i trajnu sudsku zabranu bez postavljanja obveznica ili drugog osiguranja, u prilog i bez predrasuda prema drugim pravima i pravnom leku koje Bluetiq može da ima ukoliko dođe do kršenja ovog Sporazuma.

 

 1. Ostale odredbe.

 

Osim ukoliko je drugačije eksplicitno istaknuto, uslovi ovog Sporazuma važe i nakon ukidanja vaše registracije na Servisu. Nemogućnost Bluetiq da primeni ili sprovede neko pravo ili zakonsku odredbu ovog Sporazuma ne predstavlja odricanje od datog prava ili odredbe. Ukoliko se neka odredba smatra nevažećom, ostatak ovog Sporazuma će se sprovoditi u punoj snazi i sa punim efektom. Naslovi sekcija u ovom Sporazumu su postavljeni isključivo radi lakšeg snalaženja i nemaju nikakvog pravnog niti ugovornog efekta.

 

© 2017 XS2Friends mobile. All rights reserved.