XS2Friends Izjava o privatnosti

 

Preambula

 

XS2Friends je usluga koju pruža kompanija Bluetiq. Kreirali smo ovu Izjavu o privatnosti kako bi našim korisnicima prikazali posvećenost u predstavljanju naše politike privatnosti. Shvatajući važnost bezbednosti na internetu, želimo da se korisnik („vi“) oseti sigurnim koristeći XS2Friends i web sajt. Dole navedena Izjava se odnosi isključivo na praksu privatnosti za XS2Friends, počev od 20. jula 2016.  Ova Izjava o privatnosti je sastavni deo uslova i pravila poslovanja i njima podleže.  Zadržavamo pravo izmene Izjave o privatnosti u bilo kom trenutku, postavljajući izmenjene uslove izmena na XS2Friends web sajtu. Registracijom XS2Friends usluga, saglasni ste i obavezujete se na, sve opisane uslove i pravila poslovanja, uključujući i izmene koje smo naknadno napravili, a koje su ovde objavljene.

 

Sakupljene informacije

 

Registracioni podaci. Kako bismo vam obezbedili personalizovane usluge i opcije, tražimo od vas da se registrujete na XS2Friends i kreirate svoj lični profil. Tokom procesa registracije možemo od vas zahtevati, ali ne nužno, vaše ime, pol, godine, korisničko ime, broj mobilnog telefona, regiju stanovanja, interesovanja, status u vezi, itd. 

Podaci o lokaciji. Ukoliko se prilikom registracije uneli regiju stanovanja, ova informacija će biti podeljena sa ostalim korisnicima XS2Friends.

Kolačići. Kada posetite XS2Friends web sajt, mi ćemo vam poslati kolačiće na vaš kompjuter ili mobilni uređaj. Kolačići su mali fajlovi sa serijom alfanumeričkih karaktera. Koristimo kolačiće kako bismo identifikovali vaš mobilni uređaj ili kompjuter, što vam omogućava da se brže logujete i krećete kroz XS2Friends web sajt. Kolačići takođe mogu da sadrže informacije o tome na koji način koristite XS2Friends web sajt.

Koristimo trajne kolačiće i kolačiće pojedinačne sesije. Trajni kolačići ostaju na vašem hard disku ili mobilnom uređaju nakon što ste zatvorili pretraživač i koriste se sledeći put kada posetite XS2Friends web sajt. Ovi kolačići se mogu ukloniti izmenom podešavanja privatnosti na vašem pretraživaču.

Kolačići pojedinačne sesije su privremeni i nestaju kada zatvorite pretraživač.

Možete podesiti vaš pretraživač da odbije sve kolačiće ili da vas informiše kada su vam oni poslati. Uzmite u obzir da neke funkcije na XS2Friends web sajtu verovatno neće funkcionisati na pravi način ukoliko onesposobite kolačiće.

 

Ugovorna strana

Servis

Više informacija

Upotreba tehnologija za praćenje

Opcije privatnosti

Bluetiq

Kolačići sesije+

 Kolačići koji sadrže podatke date sesije trenutnog korisnika, poput stanja logovanja, korisničkog imena, podešavanja aplikacije, itd.

 

 

https://xs2friends.com/RS/support/privacy

Google

Google Analytics kolačići

Kolačići koje postavlja Google Analytics usključivo radi praćenja domena

 

 

 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en-GB

 


Identifikatori. Možemo pristupiti tzv. „identifikatorima“ radi sakupljanja, praćenja i čuvanja.  Ukoliko pristupate XS2Friends web sajtu putem mobilnog uređaja, ovo uključuje identifikatore uređaja.  Ukoliko imate pristup  XS2Friends web sajtu putem vašeg kompjutera, to uključuje vaš pretraživač. „Identifikatori uređaja“ su mali data fajlovi ili slične data strukture koje su sačuvane ili povezane sa vašim mobilnim uređajem i koje mogu da identifikuju vaš mobilni uređaj i koje možemo koristiti kako bismo unapredili vašu upotrebu XS2Friends web sajta. Identifikatori uređaja se mogu čuvati vezani za hardver i/ili softver vašeg mobilnog uređaja ili su vezani za druge podatke koje šaljemo prema vašem uređaju.

Identifikatori mogu da sadrže informacije o načinu na koji koristite XS2Friends web sajt. Identifikatori uređaja ne sakupljaju nikakve lične podatke o vama, ali se mogu koristiti u kombinaciji sa drugim informacijama vezanim za vaše lične podatke. Identifikatori se mogu čuvati na vašem mobilnom uređaju ili kompjuteru kako biste se brže logovali na XS2Friends web sajt i bolje koristili naše usluge. Ukoliko blokirate ili ograničite upotrebu identifikatora na uređaju neke funkcije ili delovi XS2Friends web sajta mogu da ne funkcionišu na očekivan način.

 

Informacije za logovanje. Informacije za logovanje se automatski šalju putem vašeg pretraživača ili mobilnog uređaja svaki put kada pristupite web stranici. Ukoliko koristite XS2Friends web sajt, naš server automatski čuva fajl sa informacijama za logovanje. Ove informacije se mogu sastojati od, ali nisu ograničene na: adresu Internet Protocola (“IP”), tip pretraživača, strana koju pozivate/napuštate i dati URL, broj klikova, informacije o linkovima, naziv domena, početne stranice, pregledane stranice i druge slične informacije.

 

 

Mreža saradnika.  Koristimo nezavisnu kompaniju za reklamiranje koja postavlja oglase u naše ime širom interneta. Ova kompanija takođe može prikupljati anonimne informacije o vašoj upotrebi XS2Friends web sajta.

Podaci od trećih lica. Možemo da sakupljamo lične podatke o vama koje smo na legalan način dobili od treće strane. U svrhe opisane u Izjavi o privatnosi, možemo da kombinujemo lične podatke koje smo primili o vama. 

 

Svrha prikupljanja ličnih podataka i upotreba ličnih podataka

 

Koristimo gorenavedene lične podatke kako bi obezbedili usluge koje koristite na ili putem XS2Friends web sajta, radi statističke analize i unapređenja naših usluga. Molimo vas da obratite pažnju da će pri korišćenju XS2Friends web sajta, vaši lični podaci bi vidljivi drugim korisnicima XS2Friends web sajta, npr. kako bi stupili u kontakt sa vama omogućeno im je da izvrše download vašeg mobilnog telefona i imena (vcf fajl) na svoj mobilni telefon. Vaše lične podatke možemo koristiti i kako bi vas obavestili o uslugama i promocijama ukoliko niste drugačije naznačili pri registraciji za naše usluge.

 

Prosleđivanje ličnih podataka trećim licima

 

Mi ne prodajemo, prosleđujemo ili otkrivamo vaše lične podatke trećoj strani, osim u dole navedenim okolnostima:

 

Možemo koristiti treću stranu radi procesuiranja ličnih podataka, u cilju obavljanja naših usluga i procesuiranja ličnih podataka. Oni rade prema našim uputstvima i obrađivaće će vaše lične podatke u naše ime i radi naše upotrebe.

 

U cilju marketinga i promocija, vaše lične podatke ili sakupljene informacije koje vas lično identifikuju, možemo podeliti sa reklamnim ili drugim kompanijama. U cilju objavljivanja oglasa u naše ime možemo koristiti druge kompanije. Ove kompanije mogu koristiti kolačiće i action tagove (još nazivane “single pixel gifs” ili “web beacons”) kako bi merili efikasnost marketinga.

 

Takođe, ukoliko dođe do spajanja, preuzimanja, prodaje ili drugih transakcija, gde se može tražiti naša baza podataka od strane trećeg lica, možemo otkriti vaše lične podatke našim savetnicima i trećoj strani, pre i nakon transakcije, isključivo u cilju lakše i efektnije transakcije. Ukoliko je ovakva transakcija završena, bićete o datoj transakciji obavešteni, a vlasništvo i menadžment vaših ličnih podataka biće preneti na treće lice, u skladu sa svim odredbama i ograničenjima ove Izjave o privatnosti. Ukoliko transakcija nije završena, ukinućemo pravo na korišćenje vaših ličnih podataka trećoj strani ili njihovo otkrivanje na bilo koji način, a zahtevaćemo od tog trećeg lica da na bezbedan način ukloni lične podatke.

 

Takođe, možemo da prenesemo vaše lične podatke trećem licu na koje prenosimo prava i obaveze, na bazi našeg dogovora sa vama.

Možemo da omogućimo pristup vašim ličnim podacima trećem licu ukoliko verujemo u dobroj veri da je to neophodno (a) kako bi delovali u skladu sa zakonom ili presudom suda; i (b) kako bi zaštitili ili odbranili prava Bluetiq.

 

Posebni lični podaci

 

Određeni lični podaci koje nam obezbeđujete mogu biti označeni kao “posebni lični podaci”. Primeri ovakve vrste ličnih podataka uključuju informacije o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim uverenjima, religiji, zdravstvenom stanju ili seksualnim sklonostima. Ukoliko se složite sa ovom Izjavom o privatnosti, dajete nam iksplicitnu dozvolu da ovakve podatke procesuiramo u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti, ukoliko ste nam iste obezbedili.

 

Zaštita manjina

Zaštita prava manjina nam je važna. Iz tog razloga, mi svesno ne sakupljamo  ili zadržavamo informacije koje vas lično identifikuju ili informacije koje vas lično ne identifikuju od osoba ispod 18 godina, i ni jedna od naših usluga nije namenjena osobama ispod 18 godina. Ukoliko se ispostavi da su putem našeg servisa prikupljene lične informacije osobe ispod 18 godina, bez prethodnog pristanka roditelja, preduzećemo odgovarajuće mere kako bi ove informacije uklonili.

 

Prenos ličnih informacija izvan EEA ili vaše zemlje

 

Trenutno se naši podaci čuvaju centralizovano, u Holandiji. Složete ste se sa prenosom vaših ličnih podataka trećim licima u druge zemlje u cilju centralizacije fajlova ili za procese opisane u Izjavi o privatnosti. Neke od tih država nisu sastavni deo Evropske Ekonomske oblasti (EEA) ili se nalaze izvan vaše zemlje. Države izvan EEA ili druge države možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao vaša država. Ukoliko prenosimo vaše informacije u države izvan EEA ili vaše države, postaraćemo se da vaša prava o zaštiti privatnosti ostanu na snazi na isti način kao u EEA ili vašoj zemlji. Takođe, vaše informacije, ukoliko koristite naše usluge izvan EEA, mogu biti presleđene van EEA kako bi vam bila obezbeđena data usluga. Saglašavajući se sa Izjavom o privatnosti, takođe, dajete dozvolu za transfer vaših ličnih podataka izvan EEA i vaše zemlje u gore opisanu svrhu. Na zahtev, možemo vam obezbediti listu država u koje su vaši lični podaci usmereni.

 

Online komunikacija na javnim forumima


Molimo vas da obratite pažnju na lične informacije koje svojevoljno uključujete i prenosite putem mreže na vašem profilu ili drugim javnim forumima mogu biti vidljive i upotrebljene od strane drugih. Nismo u mogućnosti da takvu upotrebu vaših ličnih podataka konrolišemo, i, ukoliko takve usluge koristite, pretpostavićemo da ste svesni rizika da vaše lične informacije koje obezbeđujete mogu biti viđene i korišćene od strane drugih izvora. Smatra se i da ste svesni rizika gde potencijalno možete biti izloženi nepoželjnim sadržajima i ponašanju na javnim forumima.

 

Eksterni linkovi

 

XS2Friends web sajt može da sadrži linkove ka internet stranicama i reklamama (“eksterne linkove”). Saglasni se da mi nismo odgovorni za, i nemamo nikakvu odgovornost prema, dostupnosti eksternih linkova i njihovog sadržaja. Ne možemo se smatrati odgovornim za praksu zaštite privatnosti ili za sadržaj ovih reklama ili web sajtova.

 

Bezbednost

 

Implementirali smo i sledimo komercijalno prihvatljive, strandardne tehničke i proceduralne mere, kako bi se zaštitili od neautorizovanog pristupa i upotrebe vaših ličnih informacije. Međutim, uzmite u obzir da ni mi, kao ni jedan drugi web sajt, ne možemo u potpunosti da eliminišemo ovaj rizik. Prihvatate inherentni bezbednosni rizik pri pružanju informacija i transakcijama putem interneta i ne možete nas smatrati odgovornima za kršenje bezbednosti, osim u slučaju zanemarivanja ili namerne greške od strane Bluetiq. U maloverovatnom slučaju, kada bi treća strana kompromitovala naše bezbednosne mere, nismo odgovorni za bilo kakvu štetu direktnu ili indirektnu nastalu iz nesposobnosti neautorizovane treće strane da primeti, koristi ili širi ovakve informacije, osim ukoliko je ovo rezultat zanemarivanja ili namerne greške napravljene od Bluetiq.

 

Otkazivanje naloga

 

Ukoliko otkažete nalog, vaš profil (uključujući: vaše ime, godine, pol, regiju stanovanja, stanje u vezi, “tražim” status, interesovanja i broj (mobilnog) telefona) će ostati vidljivi i dostsupni za download drugim korisnicima. Vaš profil i ostali lični podaci koje smo sakupili i sačuvali u XS2Friends bazi podataka, će ostati sačuvani u bazi u periodu od 2 godine nakon otkazivanja naloga ili nakon poslednjeg korišćeja aplikacije, koje god je duže, osim ukoliko smo, nekom zakonskom odredbom, obavezni da čuvamo vaše lične podatke duži vremenski period . Ukoliko je vaš profil već pregledan i je već urađen download od strane drugih korisnika, podaci sa vašeg profila će ostati u posedstvu drugih korisnika. Nakon ukidanja naloga, ni jedna od funkcija dostupnih putem XS2Friends vam neće biti dostupna.

 

Ukidanje profila i drugih ličnih podataka

 

Osim ukidanja naloga, u mogućnosti ste i da izbrišete svoj profil (uključujući: ime, godine, pol, regiju stanovanja, stanje u vezi, “tražim” status, interesovanja i broj (mobilnog) telefona). Brisanjem svog profila obezbedićete da vaš profil ne može više biti pregledan ili sačuvan od strane drugih korisnika, kao ni vas samih. Ukoliko je vaš profil već pregledan ili sačuvan od strane drugih korisnika, informacije sa vašeg profila će ostati u vlasništvu drugih korisnika. Imajte u vidu da su, nakon brisanja profila, svi vaši lični podaci izbrisani, sa izuzetkom mobilnog broja telefona koji je korišćen za kreiranje profila, vašeg izbora za informacije o novostima, log i timestamp-a korišćenog za kreiranje profila, kao i log i timestamp-a upotrebljenog za brisanje profila. Ove informacije se čuvaju u našoj bazi podataka u trajanju od 2 godine nakon brisanja profila, osim u slučaju kada smo zakonskim odredbama u obavezi da podatke (ili njihove delove) čuvamo u dužem vremenskim periodu. Ukoliko želite da svoj profil i druge lične podatke koje smo sakupili uklonite iz naše baze podataka pre kraja perioda od 2 godine, molimo vas da kontaktirate našu službu za brigu o potrošačima putem e-maila na info.rs@xs2friends.com.

 

Vaši lični podaci se uglavnom čuvaju u Bluetiq ne duže od dve godine od momenta poslednje upotrebe XS2Friends, osim u slučaju, kada smo zakonskim odredbama u obavezi da podatke (ili njihove delove) čuvamo u dužem vremenskom periodu

Ukoliko želite da sve vaše lične podatke uklonimo, možete nam poslati besplatan e-mail na info.rs@xs2friends.com, u kom zahtevate ovo.

 

Pristup podacima

 

Na zahtev i nakon verifikacije vašeg identiteta, možete proveriti vaše lične podatke koje smo sakupili i, ukoliko je neophodno, ispraviti ih. Da biste iskoristili ovo pravo potrebno je da pošaljete e-mail na info.rs@xs2friends.com.

 

Kontakt

 

U slučaju pitanja, komentara ili žalbi u vezi sa vašom upotrebom XS2Friends ili upotrebom drugih, možete kontaktirati službu za brigu o potrošačima. Ovu službu možete kontaktirati slanjem e-maila putem “contact” tastera u aplikaciji. Takođe možete poslati i e-mail na info.rs@xs2friends.com.

© 2017 XS2Friends mobile. All rights reserved.